Staň sa “anjelom útechy”

 .: „Potom sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho.“ V záhrade Getsemanskej, kde Kristus prežíval chvíle osamotenosti, utrpenia a nedorozumenia, mu Otec poslal anjela, ktorý sa mu v smútku stal oporou a útechou.

Dnes svet obklopuje vírus, ktorého najväčším ovocím sa stal strach. Preto by sme Vás chceli pozvať k špeciálnej modlitbe, bdieť s ľuďmi infikovanými koronavírusom. Naša modlitba môže mať dobrovoľnú formu (ruženec, korunka k Božiemu milosrdenstvu, pôst, obetovanie svojho utrpenia), aby v čase ich zápasu s utrpením – fyzickým, duchovným, psychickým a morálnym – sme sa stali pre nich „anjelom útechy“.

Naša činnosť nadobúda špecifické črty. Radi by sme Vás pozvali k duchovnej bdelosti pri ľuďoch, ktorí sú hospitalizovaní. Stačí napísať na adresu [email protected], aby ste od nás dostali meno pacienta, ktorý potrebuje Tvoje duchovné posilnenie. Môžeš sa zapojiť do diela utešovať samotného Boha, trpiaceho v druhom človeku, a stať sa tak „utešujúcim anjelom“, ktorý bol blízko Krista zomierajúceho v Záhrade.

Cez našu činnosť v tejto bolestivej chvíli, ktorú kvôli pandémii prežíva celý svet, chceme hľadať cesty dobra, nie zameranie sa na svoje vlastné obavy a strach, ale prekračujúc vlastné hranice, vidieť okolo seba ľudí, ktorí potrebujú našu prítomnosť a modlitby, ktoré budú pre nich útechou a posilou.

Veríme, že pozvanie stať sa „utešujúcim anjelom“ nájde pozitívnu odozvu v ochotných srdciach k bdeniu a duchovnej posile pre tých, ktorí potrebujú útechu.:. 

S darom modlitby
                                                                            Bratia Tešitelia a Sestry Tešiteľky