Ukončenia jubilea


.: V dňoch 2. - 4. 12. 2016 sme spoločne ukončili naše Jubileum v Rajhrade. V piatok sme začali spoločnou adoráciou, ktorú pripravili sestry z českej provincie, v sobotu dopoludnia mal prednášku p. Miloslav Kabrda SDB, potom sme sa modlili Litánie k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie pri mariánskom stĺpe, o 15,00 hod. sme mali Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a následne sme si pozreli prezentáciu o príprave a prežívaní 100 rokov Kongregácie a historické fotky od začiatku až po súčasnosť. Večer bola ďakovná adorácia, ktorú pripravili sestry zo slovenskej provincie a "neformálne stretnutie"...

V nedeľu bola sv. omša spolu s farníkmi, po nej sme išli navštíviť naše choré spolusestry na lôžkach, slávnostný obed a rozchod sestier do vlastných komunít.

Ďakujeme našim predstaveným za spoločne strávené chvíle a za všetky ich námahy... :.