Vonkajšia činnosť

SPIRITUALITA KONGREGÁCIE JE:


kontemplatívno-činná. Znamená to, že sestry nie sú povolané len k skrytému a rozjímavému životu, ale nasledujú svojho Spasiteľa aj v jeho činnom živote. Vonkajšia činnosť sestier je zameraná na ošetrovanie chorých a opustených ľudí, predovšetkým v ich príbytkoch. Túto starostlivosť realizujú cez agentúry domácej starostlivosti. Môžu pracovať aj v nemocnici, hospici, v sociálnych zariadeniach a venovať sa aj katechéze. Pri starostlivosti o chorých a opustených sa sestry snažia nielen poskytnúť im úľavu v ich telesných chorobách a potrebách, ale pamätajú aj na ich duchovné potreby a snažia sa priviesť ich bližšie k Bohu.