FORMAČNÉ  STRETNUTIE 2016

 

V dňoch 27. – 29. 5. 2016 sa konalo naše ďalšie formačné stretnutie sestier slovenskej a českej provincie, tentokrát v Klokočove v Dome navštívenia. Duchovne nás sprevádzal p. Emil Hoffmann, CM. Vo svojich zaujímavých prednáškach upriamil našu pozornosť na čnosť viery, láskavosť a umiernenosť.

V sobotu poobede sme si spoločne vyšli na krátku prechádzku Kysuckých Beskýd, po nočnej búrke voňal les naozaj sviežo a krásne.

V nedeľu sme mali krátku púť do Turzovky na vrch Živčáková, kde je novovybudovaný Kostol Panny Márie Matky Cirkvi, ktorý bol konsekrovaný len minulý rok. Prešli sme spoločne Bránou Milosrdenstva, ktorá je v tomto kostole.  Svätú omšu sme mali súkromne v pôvodnej kaplnke na vrchu Živčáková, kde sa v roku 1958 „zjavila Panna Mária“ Matúšovi Lašutovi. Dekrétom Mons. Tomáša Gálisa, žilinského biskupa, je od 19. októbra 2008 vrch Živčáková oficiálne vyhlásená za Mariánske pútne miesto a miesto modlitby.

Po výbornom nedeľnom obede sme sa spoločne poďakovali p. Emilovi za jeho duchovnú službu a p. Hladovej za výborné ubytovanie a jedlo.

Bohu vďaka za všetko...