PROVINCIÁLNA  KAPITULA

V dňoch od 18. - 19. 11. 2016 sa konala v našom provinciálnom dome v Bratislave provinciálna kapitula.
V prvý deň sme mali duchovnú obnovu, pri ktorej nás duchovne sprevádzal vdp. ThDr. Štefan Boržík. Duchovná obnova sa niesla v duchu apoštolátu - modlitby, utrpenia, služby a adorácie. Vdp. Boržík nás sprevádzal duchovne - modlitbou aj počas samotného zasadania prov. kapituly a taktiež aj v nedeľu Krista Kráľa, pri ktorej sme sa zasvätili Božskému Srdcu Ježišovmu. Ďakujeme mu za jeho otcovské povzbudenie a jeho usmernenia.

Mottom našej prov. kapituly bol výrok našej Matky Zakladateľky "Choďte do sveta....". Prejednávali sme rôzne záležitosti Provincie a hľadali sme cestu vernejšieho nasledovania Krista. Zároveň sme aj ukončili Rok Milosrdenstva modlitbou a piesňou k tomuto roku.

Bohu vďaka za všetko...