Kongregácia
sestier Tešiteliek
Božského Srdca Ježišovho.
CONGREGATIO SORORUM CONSOLATRICUM A DIVINO CORDE JESU
dva jedna

Kto sme
.

Sme kontemplatívno-činná, zmierna kongregácia. Kongregáciu sestier Tešiteliek BSJ založila Matka Róza Vůjtechová spolu s brnianskym biskupom Pavlom Huynom. Spolupracovníkom Matky Rózy pri zakladaní kongregácie bol aj páter Bernard Šústek – augustinián, ktorý jej pomáhal napísať pre sestry stanovy. Kongregácia bola schválená pápežom Benediktom XV. roku 1915. 30. januára 1969 dostala kongregácia od pápeža Pavla VI. „Decretum laudis“ a stala sa kongregáciou pápežského práva.

Sestry majú prinášať vynáhradu Božej láske za nedostatok ľudskej lásky a hovoriť o nekonečných pokladoch Pánovho milosrdenstva, aby všetci ľudia videli, koho prebodli (porov. Jn 19, 37).