nizky kvet

Knižná ponuka
.

Kríž je mojou radosťou

Elena Sebíňová
Životopisný príbeh Matky Rózy Vůjtěchovej. Kniha pozýva sledovať osudy Matky Rózy a obdivovať dielo, ktoré Boh jej prostredníctvom vykonal pre dobro Cirkvi a mnohých trpiacich.

Kríž je mojou radosťou
Tajomná radosť

Františka Sebíňová
V rade svedectiev kresťanského života vychádza životný príbeh Matky Rózy, zakladateľky Kongregácie sestier Tešiteliek BSJ. V srdci malej Barunky od začiatku tlela láska k Bohu, v miere nezvyčajnej na jej vek. A musela, ako sama hovorí, ísť za nástojčivým volaním aj za cenu, že zarmúti ľudí, ktorí videli jej budúcnosť inak. (...) Aké boli začiatky kongregácie a osudy sestier počas svetových vojen, aj to sa dočítate v tomto pútavom životopisnom románe.

Tajomná radosť
Tajomné požehnanie

Pavol Huyn (Rozjímania o Ježišovom utrpení a o úteche Ježiša)
Vnútorná hĺbka biskupa Pavla Huyna bola produktom dlhého času prežitého v exile, mimo arcidiecézy, ktorú spravoval. Bol bez prostriedkov, opovrhnutý, nepotrebný, zabudnutý najbližšími. Skrátka v jóbovskom položení. Toto svoje postavenie nielenže znášal, ale mu aj prinášalo ovocie hlbokého vnútorného života. Jeden z týchto plodov je práve táto kniha. Kniha Tajomné požehnanie bola vydaná pri príležitosti 90. výročia založenia Kongregácie sestier Tešiteliek BSJ, aby sestry naplnili želanie pápeža Jána Pavla II.: „Siahnite do minulosti a nestraťte pamäť, aby ste robili to, na čo ste boli povolané.

Tajomné požehnanie
Dávam všetko

Františka Sebíňová
Kniha prináša pútavé rozprávanie o poctivom hľadaní Božej vôle. To mladú nemeckú šľachtičnú privádza k rozhodnutiu vzdať sa vlastných predstáv o živote, stať sa rehoľnou sestrou a zasvätiť svoj život chudobným. Príbeh ponúka autentickú možnosť nahliadnuť za kláštorné múry a sprevádzať sr. Anežku očisťujúcim procesom zjednotenia sa s trpiacim Kristom.

Dávam všetko