nizky kvet

Nové vedenie LST BSJ 2021
.

Nové vedenie začne 1. 4. 2021 /Zelený štvrtok/, vyprosujme im dary Ducha Sv. pri vedení spoločenstva LST BSJ.

Moderátor: Ing. Jarmila Podhorcová, Železničná 269/33, 987 01 Poltár, mobil: 0911 938 782
Tajomník: Irena Hrabošová
Zapisovateľ: Anna Sliacka
Ekonóm: Eva Čábyová

Matka Róza