nizky kvet

História kongregácie na Slovensku
.

Na

Slovensko prišli prvé tešiteľky v roku 1949 do Handlovej, kde uskutočňovali službu chorým v rodinách. Ich pôsobenie na Slovensku bolo krátke, pretože ich činnosť bola násilne prerušená päťdesiatymi rokmi. Práca sestier bola zakázaná a sestry sa museli vrátiť do Rajhradu. 10. júna roku 1969 prišla s. Kristína Gáboríková, ktorá mala veľkú túžbu, aby sestry tešiteľky pôsobili aj na Slovensku, spolu s dvoma sestrami do Bratislavy.

prvé tešiteľky v roku 1949
V

Bratislave – Prievoze kúpili, od staršieho pána, ktorého deti emigrovali starší rodinný dom, ktorý si vyžadoval mnoho opráv. Sestry všetky tieto prekážky prekonali. Prvá kaplnka sestier bola posvätená 18. októbra 1969. 26. decembra 1971 sa konala prvá obliečka sestier na Slovensku. Do noviciátu boli prijaté prvé štyri sestry. Sestry začali pracovať v Domove dôchodcov na Podjavorinskej ul., kde slúžili chorým až do roku 1993, neskôr pracovali aj v iných zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.

starší rodinný dom
V

roku 1980 bol pre potreby sestier kúpený ďalší rodinný dom v Bratislave – Vrakuni, ktorý bol v rokoch 1990 – 1994 prestavaný na provinciálny dom. Tento bol slávnostne posvätený otcom arcibiskupom Jánom Sokolom 19. novembra 1994. 6. decembra 1991 bolo, generálnou radou kongregácie, schválené zriadenie slovenskej provincie a prvou provinciálnou predstavenou sa stala sr. Mária Kristína Gáboríková.

ssestier kúpený ďalší rodinný dom