nizky kvet

Vonkajšia činnosť
.

SPIRITUALITA KONGREGÁCIE JE:

Hlavným

prostriedkom k dosiahnutiu cieľa je život modlitby. Sestry chcú odpovedať na Ježišovu výzvu: „Smutná je moja duša až na smrť, ostaňte tu a bdejte so mnou!“ (Mt 26, 38). Denne venujú značnú časť svojho času spoločnej i súkromnej modlitbe, rozjímaniu a adorácii pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. V noci zo štvrtka na piatok konajú adoráciu na pamiatku Ježišovej smrteľnej úzkosti.