nizky kvet

Nové členky
.

Po

5-mesačnej formácii a 3-dňovej bezprostrednej duchovnej obnove, boli 6. 9. 2020 v Bytči prijaté nové členky do Laického spoločenstva tešiteľov a tešiteliek BSJ. Počas sv. omše, ktorú celebroval p. Tomáš Prajzendanc, CCG bolo prijatých 6 členiek. Tejto slávnosti sa zúčastnil aj moderátor spoločenstva p. Bujňák a bratia a sestry z Púchova, Dubnice nad Váhom, Tižinej a Tepličky nad Váhom.
Novoprijatým členkám vyprosujeme hojnosť Božích milostí a pravého Ducha zmieru a obety…