nizky kvet

Rajhrad dnes
.

Od

roku 1993 do roku 2021 bol kláštor v Rajhrade pri Brne, materský dom našej kongregácie, sídlom generálnej predstavenej a jej rady. Od roku 2021 je tu komunita sestier českej provincie, v jednej jeho časti je zriadený Dom Matky Rózy (pomenovaný podľa našej zakladateľky), ktorý funguje ako sociálne zariadenie, v ktorom prežívajú jeseň svojho života nielen naše staršie spolusestry a chorí diecézni kňazi, ale aj opustení a na pomoc odkázaní starší ľudia. O klientov Domu Matky Rózy sa okrem našich sestier stará aj personál civilných pracovníkov. V areáli kláštora sa nachádza aj Dom liečby bolesti s hospicom sv. Jozefa. Je jedným zo 14 zariadení tohto typu v Českej republike. Dom liečby bolesti s hospicom sv. Jozefa je zdravotnícke zariadenie a má 50 lôžok. Hospic vznikol rekonštrukciou objektu vojenskej ubytovne. S rekonštrukciou sa začalo v roku 1994. Slávnostné otvorenie a posvätenie nového zariadenia brnianskym biskupom Mons. Vojtěchom Cikrle sa uskutočnilo 18. januára 1999. Prví pacienti boli prijatí do hospicu 8. apríla 1999. Kaplnku hospicu, ktorá je zasvätená Svätej rodine a bola pristavená k pôvodnej stavbe, posvätil Mons. Vojtěch Cikrle 12. mája 2000. Civilné sestry, ošetrovateľky, ale aj naše spolusestry z českej provincie, sa spoločne s ostatným personálom a dobrovoľníkmi snažia svojim klientom poskytnúť, čo najkvalitnejšiu starostlivosť v posledných dňoch ich života. Okrem zdravotníckej služby sestry robia aj duchovné sprevádzanie zomierajúcich, sprostredkúvajú chorým prijatie sviatostí, či rozhovor s kňazom a venujú sa aj ich rodinným príslušníkom. V apríli 2009 oslávil hospic 10. výročie svojho trvania.

Kontaktná adresa:

Kongregácia sestier Tešiteliek BSJ
s. M. Pavla Pichlerová - generálna predstavená
Heinrichova 189/1
602 00 Brno-střed-Stránic
Česká republika

Rajhrad dnes