nizky kvet

Komunity a kontakt
.

Na Slovensku máme v Bratislave regionálny dom na Krajinskej ceste. Sestry z komunity na Krajinskej ceste pracujú ako ošetrovateľky a zdravotné sestry v nemocnici Milosrdných bratov, v ambulanciách, v rodinnej službe a taktiež v katechéze. Od roku 2003 pôsobíme v Kežmarku, kde sestry pracujú v rodinnej službe.

krajinska cesta

BSJ - regionálny dom:
Krajinská cesta 22, 821 07 Bratislava

- regionálna predstavená

sr.M.Damiána Oravcová, 0917 534 673

- miestna predstavená

sr.M.Anna Harčaríková, 02/43 294 803 | 0908 20 10 33
tesitelky@tesitelky.eu

krajinska cesta

Kongregácia sestier Tešiteliek BSJ
Priekopa 27, 060 01 Kežmarok

052/ 45 25 758, 0918 146 611
sestrytbsj.kk@gmail.com

- miestna predstavená

sr.M.Lukáška Semánková

Odkazy